Η ιστοσελίδα σέβεται τη σημασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύεται να τα επεξεργασθεί σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (GDPR). Στη συνέχεια του παρόντος εκθέτουμε τις αρχές, βάσει των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παρέχονται από εσάς μέσω του παρόντος ιστοχώρου και κατά περίπτωση συλλέγονται από εμάς, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Θα σας παρακαλούσαμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα ενημέρωση.

Ο Ιστοχώρος μας www.zambidis.gr (εφεξής «Ιστοχώρος») απευθύνεται τόσο σε ενδεχόμενους επιχειρηματικούς εταίρους μας, όσο και στο ευρύ κοινό. Ακολουθώντας συνδέσμους που παρέχονται στον Ιστοχώρο μας, ενδέχεται να μεταβείτε σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίες επισημαίνουμε ότι διέπονται από διαφορετικούς όρους χρήσης και διαφορετική πολιτική απορρήτου ως προς τη διαχείριση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οπότε η Εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων:

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας που εδρεύει στην Αθήνα – Τ.Κ. 11742, στην οδό Διον. Αρεοπαγίτου & Λ. Συγγρού αρ. 2 είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων του παρόντος Ιστοχώρου, όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «GDPR»), ο οποίος έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων κατά τον νόμο.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνείτε ως ακολούθως:

Είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή

Είτε με αλληλογραφία, υπόψη κας. Τόνιας Φουσέκη, στην ταχυδρομική διεύθυνση: οδός Διον. Αρεοπαγίτου & Λ. Συγγρού αρ. 2, Αθήνα – Τ.Κ. 11742.

 

 1. Πληροφορίες και Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να συλλέξουμε και σκοπός της συλλογής τους:

Πληροφορίες σχετικά με εσάς συλλέγονται:

 • Μέσω των cookies του browser που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγησή σας στον Ιστοχώρο μας, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του browser που χρησιμοποιείτε, για τους σκοπούς της διαχείρισης του συστήματός μας, αλλά και για στατιστικούς σκοπούς (για να καταρτίζουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες για τους επισκέπτες στον Ιστοχώρο μας). Οι πληροφορίες αυτές δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα κανενός φυσικού προσώπου.
 • Κατά την χρήση της φόρμας επικοινωνίας, όταν αναρτάτε ένα σχόλιο ή ζητάτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, με στόχο να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας και να σας παράσχουμε την κατάλληλη απάντηση.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμούς ή άλλες διαδραστικές ενέργειες στον Ιστοχώρο μας.
 • Εάν επιλέξετε να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό για προωθητικές ενέργειες μέσω του Ιστοχώρου μας.
 1. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να συλλέγονται:

Ανάλογα με τον σκοπό της επίσκεψής σας στον Ιστοχώρο μας, μπορεί να σας ζητηθούν από μέρους της Εταιρείας μας βασικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, κ.λπ. Η Εταιρεία μας δεσμεύεται:

 • να επεξεργάζεται το είδος και τον όγκο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιορισμένα, στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαία για τη συγκεκριμένη διαδικασία επεξεργασίας.
 • να διασφαλίζει ότι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, όποτε αυτό είναι αναγκαίο.
 • να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, για όσο διάστημα αυτά παραμένουν στην διάθεσή της.
 • να μην επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που σας γνωστοποιούνται κατά την πρώτη σύνδεσή σας με τον Ιστοχώρο μας.
 • να μην αποκαλύπτει τα δεδομένα σας προς τρίτο, παρά μόνον εάν έχει προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότησή σας ή εάν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχετε το δικαίωμα να ελέγχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και υποβάλλονται από την Εταιρεία μας σε επεξεργασία. Έχετε επίσης το δικαίωμα τροποποίησης, περιορισμού, διαβίβασης ή διαγραφής των δεδομένων που σας αφορούν, επικοινωνώντας μαζί μας, με τους ως άνω τρόπους επικοινωνίας.

 1. Χρόνος διατήρησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν εξαρτάται από το σκοπό της συλλογής τους, ως ακολούθως:

 • Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που δίδετε στην ενότητα σχολίων/επικοινωνίας θα τηρούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την αποστολή του σχολίου σας προς την Εταιρεία μας ή από την απάντησή μας προς εσάς.
 • Τα άλλα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχετε για να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς ή άλλες διαδραστικές ενέργειες στον Iστοχώρο μας διαγράφονται μόλις ολοκληρωθεί η αντίστοιχη ενέργεια.
 1. Επεξεργασία από τρίτες εταιρείες

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία από δύο εταιρείες που συνεργαζόμαστε και διασφαλίζουμε ότι δεσμεύονται για την ορθή, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Για την φιλοξενία του Ιστοχώρου μας συνεργαζόμαστε με την εταιρεία Top.Host This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 1. Ασφάλεια Δεδομένων:

Δεδομένου ότι η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής, η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και ο Ιστοχώρος μας φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας - Κρυπτογράφηση.

 • Κρυπτογράφηση

Σε όποιο σημείο του Ιστοχώρου μας εισάγετε προσωπικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, κλπ, υπάρχει κρυπτογράφηση SSL 128-bit. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας έως ότου αυτή φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κάθε φορά που συνδέεστε με την Εταιρεία μας, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα της Εταιρείας κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128 bits. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας πρώτα τις κρυπτογραφεί με χρήση κλειδιού 128 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα. Το σύστημα του Ιστοχώρου μας πρώτα αποκρυπτογραφεί τις πληροφορίες που λαμβάνει, με το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία), και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται.

 • Αναγνώριση Χρήστη

Κατά την χρήση Πλατφόρμας στον Ιστοχώρο μας, ζητείται, για την αναγνώρισή σας, η χρήση δύο κωδικών: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), κωδικοί, οι οποίοι σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνετε η δυνατότητα να αλλάζετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς, μέσω των ανωτέρω κωδικών, και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς και την απόκρυψή τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής των κωδικών αυτών, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε άμεσα, άλλως ο Ιστοχώρος μας δεν ευθύνεται για χρήση μυστικών κωδικών από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για είκοσι (20) λεπτά γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από την περιοχή μελών της ιστοσελίδας, για λόγους ασφαλείας των δεδομένων σας.

 1. Cookies

Στον Ιστοχώρο μας γίνεται χρήση Cookies. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στον Ιστοχώρο μας να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να αναγνωρίζει τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνει την πρόσβασή τους στον Ιστοχώρο μας και να βελτιώνει το περιεχόμενο του Ιστοχώρου μας.

Τα μη προσωπικά στοιχεία που συλλέγει, περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα και αυτό του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP), το domain, τον αριθμό, την ώρα και την ημερομηνία προηγούμενων επισκέψεων, την έναρξη και τη λήξη της επίσκεψης, τις επιλογές του χρήστη ανά επίσκεψη. Τα Cookies μας βοηθούν να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε, βελτιώνοντας την διαδικτυακή εμπειρία των χρηστών κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στην ιστοσελίδα μας.

Τα Cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες του χρήστη και δεν οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Επίσης, μέσω των Cookies, δεν αποκτάται πρόσβαση στα αρχεία του υπολογιστή του επισκέπτη. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Η εταιρία χρησιμοποιεί Cookies προκειμένου:

 • Να εντοπίζει (κάνει track) τις κινήσεις και προτιμήσεις του χρήστη μέσα στη σελίδα (Google).
 • Να αναλύει ορθά την επισκεψιμότητα του Ιστοχώρου στο Google Analytics.
 • Να σημειώνει ότι ο χρήστης αποδέχτηκε την προειδοποίηση περί Cookies, να κρατάει την πληροφορία και το προειδοποιητικό μήνυμα να μην εμφανισθεί δεύτερη φορά (στον ίδιο browser και εφόσον δεν έχει διαγράψει τα Cookies στον browser αυτό).
 • Να σημειώνει τη γλώσσα προτίμησης του χρήστη. Ο χρήστης του Ιστοχώρου έχει την επιλογή δύο γλωσσών, ελληνικά και αγγλικά. Η επιλογή αυτή αποθηκεύεται σε ένα Cookie για να εμφανίζεται στο χρήστη το περιεχόμενο στην κατάλληλη (επιλεγμένη) γλώσσα.
 • Να σημειώνει το session του χρήστη. Κρατάει το κλειδί (μοναδικό) του session που δημιουργείται αυτόματα από την εφαρμογή κατά την πρώτη επίσκεψη στη σελίδα.
 • Να κρατάει πληροφορίες για τον τύπο του browser, τη γλώσσα του browser, ώρα και ημερομηνία επίσκεψης του Ιστοχώρου, αν ο χρήστης επισκέφτηκε το Ιστοχώρο κατόπιν επίσκεψης μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 1. Υποβολή καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων:

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαστήκαμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας, ο οποίος θα εξετάσει την υπόθεσή σας. Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντησή μας ή πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr ή σε οποιαδήποτε άλλη συναρμόδια αρχή βάσει του ΓΚΠΔ.

 1. Τροποποιήσεις στην Πολιτική Ασφαλείας

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά καιρούς την παρούσα Δήλωση Πολιτικής Ασφαλείας. Ενδεχόμενες τροποποιήσεις θα αναρτώνται στη παρούσα θέση του Ιστοχώρου μας.